Info till markägare

Info till markägare

26.4.2021

Projektet framskrider.

Nu har arrendekontrakt lämnats i som omfattar 85 % av området. Energiequelle har valt Ramboll Finland Oy som planeringskonsult. De har nu påbörjat naturinventeringar och rör sig i området.

Intiativ till inledande av planläggning för byggande a vindpark har Energiequelle lämnat in till kommuen. Vörå kommuns Utvecklings- och planläggningssektion kommer på sitt möte imorgon (27.4) att behandla ansökan.

Till Österbottens förbund har projekt presentation blivit skickad.

Äldre info till markägarna

Efter markägarmötet på Storberget i Rejpelt i juni 2020 började en arbets­grupp förbereda planer för att bygga en vindkraftspark i Kivine-området. Arbetsgruppen begärde in anbud av åtta vindkraftsbolag. Sex av bolagen lämnade in anbud, och arbetsgruppen förhandlade med tre av dem under hösten. Två vindkraftsbolag visade sig snart vara de starkaste kandidaterna.

Sent på kvällen den 25 november kom arbetsgruppen enhälligt fram till ett förhandlingsresultat med vindkraftsbolaget Energiquelle. -Vi är nöjda över att nu kunna presentera förhandlingsresultatet för alla markägare, både de finansiella villkoren men också alla övriga villkor i avtalet. Vi har gjort en helhetsbedömning som inkluderar en bedömning över hur byggandet av vindkraftsparken kan inledas så fort som möjligt säger arbetsgruppen.

Under januari arrangerade två markägarmöten på distans via Team. Arbetsgruppen presenterade fakta om processen och hur gruppen  kommit fram till det beslut att rekommendera vindkraftsbolaget Energiequelle. Energiequelles representant Tore Regnell presentera bolaget och dess planer för området samt svarade på frågor. Arrendekontraktet skickades ut till alla markägare före markägarmötet så att det fanns tid att bekanta sig på förhand

Skrolla till toppen