Markägarmöte den 12.1 och 20.1 kl. 18:00

Två markägarmöten arrangeras på Teams den 12.1.och 20.1 kl. 18:00 där vi i arbetsgruppen kommer att presentera fakta om processens och hur vi har kommit fram till vårt beslut och rekommendation till alla 211 markägarna i området, samt svara på eventuella frågor. Senare under samma möte kommer Energiquelles, representant Tore Regnell att presentera bolaget, sin plan för området samt svara på eventuella frågor. Känner du dig osäker på hur delta på ett Teams möte går det bra att du deltar tillsammans med annan markägare.

Skrolla till toppen